Hvordan finne hvor mange grader til å sette inn en kanal sving

July 1

Hvordan finne hvor mange grader til å sette inn en kanal sving

Kanal brukes til å beskytte ledningen fra mekaniske og forhindre kortslutninger og/eller elektriske. Det er vanlig for elektriske går på utsiden av hjem. Det kreves når wire er utsatt til utendørs eller stue inne i hjemmet. Bøye rør er nødvendig hvis den elektriske kjøringen ikke er helt rett. Installasjonsprogram er begrenset til totalt 360 grader av bøyer langs hele kjøre. Dette er å hjelpe trekke av ledningen gjennom kanal.

Instruksjoner

•Determine starten og slutten på kanal går mellom kilden og målet.

•Calculate den korteste veien mellom de to punktene rett deler og slår 90 grader eller mindre. De totale gradene av svinger langs hele løpet kan ikke overstige 360 grader. Kanal og wire bør alltid holde 18 inches over bakken eller gulv.

•Sketch denne banen på et stykke papir merking antall hvert hjørne grader.

•Measure kanal til først bøye og merke midt med en svart markør.

•Plasser kanal i bøying enhet og merket poenget. Bøye kanal forhåndsbestemte beløpet.