Hvordan erstatte filteret i en Rheem Air Handler enhet

March 26

Energieffektivitet og sikkerhetsmessige grunner, bør huseiere erstatte filteret i deres Rheem air behandlingsprogram enhet. Jeg vil vise deg hvor den ligger og hvor enkelt det er å endre.

Instruksjoner

•Locate Rheem air behandlingsprogram enhet.

Air handler enheten vil trolig være i kjelleren, garasje eller noen lavere nivå rom i huset.

•Bruk en flat skrutrekker, løsne og fjerne skruene som holder det nedre lokket på enheten.

•Fjern lokket. Nå inne og trekk filteret ut.

•Vaskestasjonen tømmes og rengjør filteret med såpe og vann. La tørr. Du kan også Støvsug filteret og erstatte den umiddelbart.

•Bytt filteret.

Slå filteret med siden knuter peker nedover. Sett i lavere åpning av Rheem luft håndtering enheten. Erstatte bolter og stram med skrutrekker.

•Mark kalenderen og lage ordninger for å rengjøre innen 30 dager.

Tips og advarsler

  • Ren luftfiltre hindre tilstopping finnene på spoler og fremmer mer effektivt energiforbruk.
  • Det er ulike typer filtre for luft behandleren enheten. Jeg bruk maskefilteret. Se brukerhåndboken for instruksjoner om hvordan å ta vare på og erstatte filtre.