Hvordan erstatte en Sears String Trimmer hode

May 2

Enten hodet på din Sears trimmer er utslitt eller de indre delene er skadet, må du fjerne den noen ganger. Fordi trimmeren hodet holder linje, våren og indre hjul, er det avgjørende at det fungerer. Sjekk hodet for ingen sprekker eller hull hver gang du forberede seg til å bruke den. Hvis dette hodet ikke er tatt vare på du kan sveive opp skade dyrere deler i motoren. Alltid se brukerhåndboken for anbefalt vedlikehold.

Instruksjoner

•Vri de trimmer av og la motoren avkjøle i noen minutter. Snu klippeverktøyet opp ned med hodet i luften, til å arbeide på hodet vedlegget.

•Hold ytre rammen av hodet i sted og vri center knotten på streng hodet mot klokken for å fjerne den.

•Fjern den indre hjulet og våren. Trekk av noen gamle linjen og ren inni hodet, indre hjul og våren med en klut.

•Bytt trimmeren hodet med en sertifisert Sears trimmeren reservedel. Installere våren ved å holde det mot indre hjul.

•Hold indre hjul og våren på plass over trimmeren akselens skruen. Satt knotten på og gjøre det med klokken for å stramme.

Tips og advarsler

  • Hvis våren ikke er installert riktig, fungerer ikke den trimmeren automatisk linje materen.