Hvordan erstatte en fylle ventil på et varmt vannkoker

June 15

Hvordan erstatte en fylle ventil på et varmt vannkoker

Hvis du har et varmt vannkoker hjemme, butikk eller garasje, har kjelen en av disse. Vanligvis de ikke slås av når dårlig. Du vil se dette når måleren på kjelen stiger ubove 20 psi når det ikke kjører

Instruksjoner

•Først må du slå av vannforsyningen oppstrøms av ventilen. Avviklingen av er vanligvis nær fylle ventil eller minst på samme røret

•Fjern mutteren på innløpet side av fyll ventilen. Hold den andre siden av ventilen med en skiftenøkkel. Pass på å ikke vri rør som kobler til ventilen

•Fjern ventilen fra kobber rør ved å holde tilkoblingen ventilen er festet til. Disse vanligvis kommer ut ganske lett. Installere ventilen i omvendt rekkefølge av demontering

•Vri vann på, se etter lekkasjer og drift av ventilen. Du skal høre vann fyll kjelen og deretter stoppe når kjelen når 10-15 psi