Hvordan endre Genie garasje døråpnere koder

June 2

Hvordan du tilbakestiller til koder i en Genie garasje døren åpen, avhengig av modellen du har kjøpt. Nyere modeller endre koden automatisk, stund noe forlange du å program senderen samt åpneren selv.

Instruksjoner

•Fjern dekselet på senderen med liten skrutrekker. Hvis det er liten nummererte brytere inne, går du til trinn 2. Hvis ikke, går du til trinn 4.

• Din enheten har 9 eller 12 svitsjer, som vil din åpneren. (Modeller er ikke utskiftbare.) Angi bryterne i senderen ved å flytte bryterne enten på eller off.

•Fjern dekselet til åpen og sett små bytter i åpneren å matche dem du sette i senderen. Enheten er nå programmerte og klar til bruk.

•På nyere enheter uten små bryterne, koden er automatisk endret hver gang du bruker enheten. Det er 4,5 milliarder mulige kombinasjoner.

•For å klare alle koder fra enheten, trykk og hold knappen "lære" på din åpneren til små lys slutter å blinke.

•For å omprogrammere senderne, trykk på "lære"-knappen. Liten ånden skal lampen og enten flash eller forbli på i 30 sekunder. Mens dette lyset er på, trykk på knappen på senderen til åpneren aktiveres. Senderen er nå programmerte.

Tips og advarsler

  • Hold senderen minst 2 fot fra enheten mens omprogrammering.
  • Hold bilen dører låst når bilen er utenfor garasjen for å hindre noen fra å bruke åpneren til ditt hjem.