Hvordan en bar pumpe Works

July 1

Hvordan en bar pumpe Works

Bar pumper er nedsenkbare dobbel drop jet pumper designet for å utarbeide vann fra 25 fot eller flere under overflaten. Pumpen bruker sentrifugalkraften til å levere vann til en over bakken lagertank.

Installasjon

Bore hull er boret til bunnen av en vann hylle. Jet pumpen er skilt fra motoren og neddykket i bar hullet. En kanal er montert til pumpehjulet 10 fot til 20 fot under minimum godt vann, og en andre pipe kobles jet utdataene til pumpen.

Tegning vann

Pumpen motoren kobles til en over bakken strømkilde. Selve pumpen består av stablet viftehjulene atskilt med en diffuser som driver vannet til lagertankens.

Levere vann

Lagertankens inneholder en luften-blære som komprimerer som vann pumpes inn i det, presset flytter vannet gjennom avløp systemet. Bar pumpen stopper når trykket inne lagertankens når et forhåndsinnstilt nivå og igjen når trykket synker under dette nivået.