Hvordan du slår på en vegg ovn

January 17

Vegg ovner er vanlige apparater som brukes til å varme boliger i bestemte regioner i USA, for eksempel nordøst. Noen vegg ovner er elektriske, og vanligvis er ikke vanskelig å slå på. Naturgass vegg ovner krever at du starter en pilot lett, og la den kjøre når ovnen er i bruk. Avhengig av modellen, vil hvordan du slår på ovnen variere.

Instruksjoner

•For å aktivere din gassvarmer, Finn på bryteren for å starte.

•Start knotten til "Pilot", og deretter gni på knappen «Ignite». Eventuelt trykk knappen Ignite gjentatte ganger for å starte pilot lys.

•Når piloten lyset kommer på, hold nede knappen Ignite i 10 til 15 sekunder.

•Still temperaturen på veggen ovnen til ønsket varme nivå.