Hvordan du rengjør filteret av en Kenmore Strømgjerrig 6

July 16

Kenmore makt gjerrigknark 6 er en gass vannvarmer designet for boliger. Varmtvannsberederen har et filter langs hele nederkanten, kjent som base ring filter. Over tid kan dette filteret samle støv, skitt eller lo. Kenmore anbefaler sjekke det to ganger årlig, og rense den hvis det er skittent. Prosessen med å rengjøre filter er enkel, så det ikke er engang nødvendig å fjerne det fra enheten. Du gjør, men måtte slå av indikatorlys og gassforsyning før du gjør.

Instruksjoner

•Vri Kenmore gjerrigknark seksere regulatoren til "Pilot." Kontrollventilen ligger på bunnen av enheten.

•Skyv kontroll ventil innover, og slå det deretter til "Off". Vente 15 til 20 minutter for enheten å kjøle seg ned før du fortsetter.

•Vacuum base ring filteret forsiktig med vakuums vedlegg slangen. Base ringen er plattformen varmeren sitter på; filteret er på fronten av denne ringen. Fortsett dette til lo og akkumulert skitt fjernes fra filteret.

•Vri kontroll gassventilen til "Pilot."

•Skyv og hold gass bryteren på kontrollpanelet. Raskt presse den pilot tenneren fem ganger til lys piloten. Holde kontrollknappen gass for en ekstra minutt.

•Vri kontroll gassventilen til "On".

Tips og advarsler

  • Hvis det lukter gass når som helst, slå kontroll gassventilen til "Off" og kontakt en profesjonell umiddelbart.