Hvordan du rapporterer eiendomsskade etter en Tornado

January 29

Etter en tornado streiker ditt hjem eller bedrift, er tid kjernen i rapportere skaden til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet begynner ballen å rulle ved å sende ut en innstilt å dokumentere skaden. Forsikringstakere med mest alvorlige skader behandles først.

Instruksjoner

•Survey skader, skrive alt ned i detalj og fotografere den. Ta med en beskrivelse av hvert skadet element med datoen (omtrentlig om nødvendig), innkjøp innkjøpsprisen og anslått utskiftning kostnadene.

•Phone din forsikringsagent med en beskrivelse av noen skade og be om hva danner forsikringsselskapet må du fylle ut. Agenten vil rapportere det til selskapet og/eller forsikringsagent.

•Kontroller to kopier av skade undersøkelsen. Holde og gi den andre innstilt.

•Kontroller midlertidig reparerer der det er mulig som dekker knust Vinduer, vegger og tak. Lag en kopi av hvert mottak og gi opprinnelige til forsikringsagent slik at du kan bli refundert.

•Contact en entreprenør for en detaljert anslag på permanente reparasjoner som inkluderer den foreslåtte reparasjoner, arbeidskraft og deler kostnadene. Lag en kopi selv.

•Provide estimatet til din innstilt. Estimatet skal inneholde den foreslåtte reparasjoner, reparasjonskostnader og erstatning priser.