Hvordan du justerer Radial Arm så tabeller

November 18

Radial arm sager kan brukes til presisjon kutt i tre. Radial arm sager kan også defineres til å kutte i bestemte vinkler. Men med mindre så tabellen justeres riktig, kan din så ikke levere kutt på presisjon vinkler. Du kan justere tabellen ved hjelp av motoren som en føler; Denne teknikken krever en stødig øye, men effektiv. Før du arbeider med radial arm så, kontroller at sagen er frakoblet

Instruksjoner

•Ta bladet og blad vakter av radial så. Slå så motoren 90 grader så blad akselen vender direkte ned til tabellen.

•Løsne fire hjørnene av tabellen. Hjørnene kan festes med hex skruer, men dette varierer fra produsenten.

•Plasser et flatt metall objekt på overflaten av tabellen under motoren og lavere motoren så akselen er knapt berøre metall.

•Swing motoren over overflaten av bordet, både venstre og høyre og forover og bakover, går flatt metalloverflate med motoren. Se avstanden mellom skaftet og metall oppdage uoverensstemmelser i tabellen. noen økning i avstand vil for eksempel indikere en skråning i tabellen.

•Etter å bestemme hvilke hjørner må justeringer, sted mellomlegg under disse hjørnene til å jevne ut tabellen. Kontroller tabellen overflaten og foreta ytterligere justeringer som er nødvendig. Når tabellen er justert, trekk igjen hjørnene av tabellen. Etter stramme kontrollerer hjørnene, bordet igjen.