Hvordan du endrer kniver på en Harbor Freight Miter så

September 4

Harbor Freight selger Chicago elektrisk spisst sager og andre elektroverktøy. Disse sager er utformet slik at deres eiere kan endre bladene i bare noen få minutter. Fordi du håndterer et sagblad direkte, som er det viktigste forretningsområdet i så, følg sikkerhet protokoller til brevet å unngå personlig skade. Så i et par enkle trinn, vil du kutte med en fin, ny blad.

Instruksjoner

•Trekk så og trykke ned låsetappen med blad er løftet hindre at bladet roterende.

•Fjern center dekselet reparerer bolt med skiftenøkkelen som kom med spisst saw, fulgt av sikkerhet skruen med en skrutrekker.

•Løft opp sikkerhetsdeksler og senter dekke opp og ut av veien. Trykke ned låseknappen arbor. Løsne arbor bolten med medfølgende wrench. Fjerne arbor bolt, ytre flens og kjedelig så blad.

•La en ny, skarpe blad på arbor, etterfulgt av ytre flensen. Vri arbor bolten i arbor hullet før det er hånden stramt, så stramme helt med medfølgende skiftenøkkelen.

•Tillat sikkerhetsdeksler og senter dekselet for å falle tilbake til sted. Stram fikse bolten. Slipp låsetappen.

Tips og advarsler

  • Om bladet er sløvt eller skarpe, kan det fremdeles klippe deg. Bruk skinnhansker arbeid mens håndtering alle sagblader.