Hvordan bytter jeg en Ballast bakken?

August 3

Når en light fixture, som dem med lysrør, begynner å produsere en nynne eller begynner å flimre, må ballast byttes. Lyskilde for denne typen innslag regulerer den elektriske strømmen som går til pære. Skifte lyskilde for et innslag gjøres ved først å fjerne det og deretter ledningsnett en ny til kampen. Ledninger for ballast ligner ledninger for en ny light fixture.

Instruksjoner

•Trekk kampen fra stikkontakten eller slå av bryteren for rommet på krets panel.

•Fjern nøtter som brukes til å sikre dekselet for ballast kupé med en mutter sjåfør. Trekke forsiden av hvis en mutter ikke brukes. Ta ballast forsiden av og sett det til side. Dette utsetter det indre wiring for kampen.

•Skjære eksisterende ledninger lyskilde med wire cutters.

•Skru monteringsmutterne som brukes til å sikre lyskilde med mutter sjåfør. Lavere ballast ut av kampen. Angi nye ballast på plass og stram monteringsmutterne.

•Fjern ½ tomme på isolasjon fra hver av elektriske ledninger med wire strippere. Tvinn sammen matchende farget ledningene. Sett inn vridd ledningene i en wire mutter. Tvinn mutteren på ledningene til det er stramt.

•Still ballast dekselet tilbake på plass. Stram nøtter å sikre coveret, hvis nødvendig.

•Vri på bryteren på krets-panelet eller plug kampen tilbake i stikkontakten.

Tips og advarsler

  • Erstatte pæren i kampen om den er brent.