Hvordan bytte en Flush toalett-ventil med membran

May 4

Mange toaletter lekke, og det viser seg for å være et problem i mekanisme som styrer spyle og fylling av tanken. Membran flush ventilen er et av de stedene. Varemerket symptomet på en flush ventil som trenger oppmerksomhet er et toalett som fortsetter å kjøre, og du må skrangle det regelmessig.

Instruksjoner

•Finn vannet ventilen, og slå den av. Merke situasjonen med et skilt slik at noen ikke komme og slå den på igjen under reparasjonen.

•Locate ytre dekselet toalett ventilen. Bruker en skiftenøkkel, løsne dekselet og fjerne den. Se innsiden av ventilen dekselet for biter av grus eller sand som har lodged i samlingen ventil.

•Fjern den indre omslaget, som sitter direkte over membranen sel seg. Hvert trinn underveis kan være årsaken. Rense ut i rommet over membran ventilen, og løft ventilen ut.

•Examine ventilen og invertere den. Kjør ventilen under rent vann fra springen å vaske bort materiale som kanskje har funnet veien inn silen av membran ventilen.

•Ta av alle deler av membran ventilen, og erstatte dem i riktig retning.

•Bytt membran ventilen og sette inn indre omslaget. Erstatt ytre dekselet, og skru den ned stramt. Slå vannforsyningen linje tilbake på og teste tømme toalettet.

Tips og advarsler

  • Som med alle Rørleggertjenester reparasjon, ta vare å se etter lekkasjer og sørge for at sel arbeider riktig.