Hvordan bygge korn Feeders for hjort

June 20

Skaffe mat til hjort er viktig hvis du vil hindre dem fra fôring på blomster og trær. Konstruere en korn mater for hjort krever noen rimelig forsyninger fra en lokal maskin eller hjem og hage forsyning butikken. En hjemmelaget mater tillater maten å piple i en beholder og fylles automatisk når forbrukes. Dette er et lite vedlikehold alternativ, og krever bare påfylling når materen er tom.

Instruksjoner

•Skjære et spor i en 6' PVC rør ca 2 inches bredt og 3 inches dypt i slutten av rør som går inn i beholderen.

•Drill flere små hull i bunnen av en plastbeholder som måler ca 6 inches høy og 16 inches bredt. Dette gjør at regn renne ut av beholderen.

•Sett røret til en side av din beholder med duct tape. Kontroller delen i sporet vender mot midten av beholderen. Beholderen er ikke omsluttet og har en åpen topp. Sett røret inne i plast beholderen og 3 inches fra bunnen av beholderen tillate fôret slippe.

•Sett materen til et tre med solid kabler som strikk snorer. Beholderen ligger ved foten av treet. Kontroller at materen er sikkert festet til treet og ikke lett velte.

•Fyll korn feed på toppen av PVC-rør.

Tips og advarsler

  • Denne typen hjemmelaget corn mater har ca 50 pounds av korn feed. Kornet bør siste tre-fire dager med fem eller færre hjort.