Hvordan beregne mye området

February 7

Hvordan beregne mye området

Hvis du kjøper eller selger eiendom, gjennomfører en undersøkelse eller planlegging må landskapsarbeid prosjekter nøyaktige beregninger av en pakke av land eller mye. Selv om det er uregelmessig formet mange som krever mer kompliserte beregninger, er langt vanligste mye rektangulær form. Følg trinnene nedenfor for å beregne arealet av enkel rektangel formet mye.

Instruksjoner

•Measure lengden av en side for mye i fot. Vi kaller denne verdien "x".

•Få lengden på siden som danner en 90-graders vinkel med side "x" i fot. Vi kaller denne verdien "y".

•Substitute verdiene for "x" og "y" i følgende ligning:x * y = A

•Utføre beregning av ligningen, resultatverdien er "A", som tilsvarer området mye i kvadrat.

•Divide verdien for "A" av hvor 43,560 for å beregne området mye hektar.

Tips og advarsler

  • Uregelmessig formet mange kan ofte deles inn i mindre rektangler. Beregne arealet av rektanglene individuelt og legge dem sammen for det totale området.