Hvordan beregne kaste

November 18

Hvordan beregne kaste

En fold endring er egentlig et forhold. Indikerer antall ganger noe endret i forhold til en opprinnelig beløp. En todelt økning angir at et beløp doblet. Fold endring er nyttig i å undersøke dataene for øker og reduseres.

Instruksjoner

•Divide den nye mengden et element av det opprinnelige beløpet å bestemme fold endre en økning. For eksempel hvis du har 2 beltedyr i en bur og etter avl, du har 8 beltedyr, beregningen er 8/2 = 4. De 4 betyr at du har en 4-fold økning i antall beltedyr.

•Divide det opprinnelige beløpet av hvor nye å bestemme fold endre for en nedgang. For eksempel, hvis du har 20 gram vann i begynnelsen av et eksperiment og ende med 4 gram, dividere det opprinnelige nummeret (20) med den nye (4) og Merk svaret som et negativt resultat. I dette tilfellet 20/4 = - 5 fold.

•Finn fold endring i eksperimenter resultater ved å dele dataene fra forsøksgruppen av dataene fra kontrollgruppen. For eksempel, hvis du har en forsøksgruppe som gir 10 prøver og en kontrollgruppe som gir 4, beregningen er 10/4 = 2,5 ganger.