Hvordan beregne godt vannets gjennomstrømningshastighet

December 23

Hvordan beregne godt vannets gjennomstrømningshastighet

Gjennomstrømning for noen vannrør beregnes i gallons per minutt (GPM). Spesialverktøy måle flyt av vedlegges en åpen linje og måle hvor mye vann eller væske passerer verktøyet innenfor en bestemt tidsramme. Beregning av GPM en vann godt krever ikke bruk av verktøy. En 5-gallon bøtte med merkene indikerer volumet og en stoppeklokke kan nøyaktig beregne GPM gjennom første vedlagte kranen.

Instruksjoner

• Tid hvor lang tid det tar for å fylle vann bøtte opp til 5 gallon merket med en stoppeklokke.

•Convert tid til å rette sekunder hvis stoppeklokken målt tiden i minutter og sekunder. Multiplisere minutter ved 60 og legge til sekunder.

•Divide totalt sekunder av 5. Dele resultatet 60 å bli riktig GPM flow rate.

•Measure GPM på hver tappekran langs linjen for vann godt.

•Legg hver GPM måling sammen og delt på totalt antall kraner målt på en gjennomsnittlig GPM infusjonshastigheten for systemet.

Tips og advarsler

  • Måle GPM på ulike tidspunkter i løpet av dagen for de samme kranene. Infusjonshastigheten påvirkes av mange variabler, inkludert temperaturen på vannet. Måle flow rate på forskjellige steder gir deg et mer nøyaktig bilde av nøyaktig flow rate for vann også.