Hvordan beregne duggpunktet

June 26

Å vite hvordan å beregne duggpunkt er en viktig del for å bli en god amatør meteorolog. Å vite duggpunkt vil fortelle deg hvis dugg kan danne på bestemte tidspunkter som temperaturen går opp og ned gjennom løpet av en dag. Computing duggpunkt er ganske enkelt hvis du bruker følgende formel.

Instruksjoner

•Finn temperaturen utenfor. Det er flere biter av informasjon som du trenger for å nøyaktig beregne duggpunkt. Temperatur er en av de viktigste bitene av informasjon som du trenger. Avhengig av formelen du bruker, må du bestemme temperaturen i en bestemt type grader, som Kelvin, Fahrenheit eller Celsius. For denne formelen må du bruke temperaturen i Celsius.

•Determine relativ luftfuktighet (RH). Husk å bruke relativ fuktighet som en brøkdel og ikke som en prosent.

•Bruk følgende ligning: Td = T - ((100-RH)/5).

•Sett temperaturen i stedet holdt av T.

•Sett relativ fuktighet i stedet holdt av RH.

•Calculate duggpunkt ved å fullføre ligningen. Dette kan brukes så lenge relativ fuktighet er 50 prosent eller mer. Formelen for å bestemme duggpunkt er mer komplisert når relativ luftfuktighet mindre enn 50 prosent.

Tips og advarsler

  • Det er kalkulatorer du kan kjøpe som kan beregne duggpunktet for deg.