Hvordan beregne drypp vanning flyt

January 20

Hvordan beregne drypp vanning flyt

Drypp vanning har mange års dokumentert ytelse og mange fordeler. Ifølge Colorado State University forlengelsen, denne typen vanning er 90 prosent og kommuner frita ofte disse systemene fra restriksjoner under tørke. Tilgjengelige luften i jord forblir på gunstig nivå siden vannet brukes sakte. En gradvis anvendelse av vann, kombinert med hyppigere programmer knyttet drypp vanning, hindrer jord i å gå gjennom våt til tørr sykluser. Når du utformer et drypp vanning systemet mengden vannstrømmen som er tilgjengelig for linjen leverer vannet er en viktig faktor.

Instruksjoner

•Count antall sekunder det tar for å fylle en 1 gallon bøtte fra kranen som vil levere drypp linjen med vann. Kjøre vann full kraft.

•Divide sekunder det tok for å fylle bøtta inn 1. Multiplisere resultatet med 3600. Dette er i gallons per time flyt som er tilgjengelig for systemet. Eksempel: 1 gallon bøtte er fylt med vann i 30 sekunder. Del 1 av 30 ankomme.033. Multiplisere.033 av 3600 tilsvarer 118 gallons per time (gph).

•Legg gallons per time flyten av alle drypp emittere på linjen. Tallet må være mindre enn den totale gph av linjen.

Tips og advarsler

  • Når gph av en sender er ukjent, angi en 1 gallon mugge under den, slå på vann og tid hvor lang tid det tar for kannen å fylle. Runde av til nærmeste ½-gallon ankommer den omtrentlige gph til emitter.