Hvordan beregne betong i en runde rør

May 27

Rør brukes for helle betong å tvinge betongen til å stivne i ønsket form, lik måten en mold brukes. Rørene er sterke nok å holde betongen mens det tørker men også lett å rive. Noen konkrete rør har plast liners på innsiden som vil være etter røret er tatt bort for en blank finish. For å beregne mengden av betong må du fylle røret, må du finne den indre diameteren og høyden på røret.

Instruksjoner

•Measure indre diameter runde røret fra innsiden kanten av røret gjennom midten på innsiden kant på den andre siden.

•Divide indre diameter med 2 å finne radius. For eksempel hvis den indre diameteren er 4 fot, ville innvendig radius være 2 fot.

•Measure høyden på runde røret. Bruke de samme enhetene som du gjorde for å finne indre. For eksempel hvis du brukte føtter til den indre diameteren, måle høyden i føttene.

•Determine mengden av betong i runde røret ved å beregne interiør volumet med følgende formel der R er innvendig radius, H er høyden? er pi som kan bli rundet som 3.14, \ "\" betyr multiplikasjon og \ "^ \" betyr opphøyd av:Volum =? R ^ 2 * HFor eksempel hvis innvendig radius 2 fot og høyden er 10 fot, ville volumet av betong være ca 125.6 kubikkfot.