Hvordan behandle utbrukte min Tepperensing vann

October 17

Når du er ferdig rengjøring din gulvtepper, må du kaste avløpsvannet som ble samlet inn under rengjøringen. Hvis dette vannet er solgt feil, kan det skade miljøet på grunn av kjemikalier i rengjøringsmidler. Selv om støvsugeren du bruker er ansett som et "grønt" renere eller miljømessig vennlig, det kan fortsatt skade delikat økosystemet.

Instruksjoner

•Fjern beholderen avløpsvann samling fra gulvteppet renset følge instruksjonene fra produsenten.

•Separat flytende avløpsvannet fra solid avfall partikler i avløpsvannet ved hjelp av en sil. Solid avfall partikler, for eksempel hår, kan tette avløp. Bruke en bøtte samle væske som det går gjennom silen.

•Throw det faste avfallet bort i søpla kan.

•Deponer avløpsvannet samlet i bøtte på toalettet, vask eller et avløp. Disse avløp føre til kloakkrenseanlegg, som filtrerer avløpsvannet å fjerne kjemikaliene.

•Rinse bøtte, sil og avløp samling beholder med rent vann. Kast dette vannet på samme måte du avhendes avløpsvannet.

Tips og advarsler

  • Har du leftover vann som inneholder Tepperensing kjemikalier, må du behandle det på samme måte som du selger avløpsvann.
  • Aldri kast Tepperensing vann ved å helle den på bakken og ned i et avløp. Hvis du kaster vannet bort med en av disse metodene, vil kjemikalier i vannet til slutt tappe i delikate økosystemet.