Hvordan å vokse penger Tree Houseplants

July 31

Penger trærne dyrkes som potteplanter i områder der planting utendørs ikke anbefales på grunn av ekstreme temperaturer. Innfødt til Sør- og mellom-Amerika, pengene trær (Pachira aquatica) kan bli 7 fot på deres eget land, men holdes mye kortere når dyrket innendørs. Pengetreet sies å bringe lykke i form av penger for alle som holder et tre i husholdningen.

Instruksjoner

•Et pengetreet når jorden blir tørre. Jord skal være jevnt fuktig men ikke våt.

•Plasser pengetreet på et sted der den kan motta indirekte sollys. Ikke plass pengetreet i direkte sollys.

•Feed pengetreet med 10-10-10 (nitrogen-fosfat-kalium) gjødsel hvert halvår. Bruk den anbefalte mengden gjødsel for størrelsen på treet i plantet i beholderen og vann grundig etter gjødsling.

•Hold temperaturer over 65 grader Fahrenheit. Hvis plassere pengetreet utendørs om sommeren, bringe treet innendørs før den første frosten.

•Prune greinene som skyter ut, ved å klippe med saks ved foten av grenen. Dette vil fremme ny vekst.