Hvordan å stoppe et uthus fra fylling med regnvann

October 24

Hvordan å stoppe et uthus fra fylling med regnvann

Uthus, som alle utendørs trebygning, møte trusselen om vannlekkasje. For å beskytte skogen og bevare strukturen, må du forsegle alle hull og sprekker å holde regnvann ut. Dette er en aktivitet en person kan fullføre på en klar, regn-fri dag.

Instruksjoner

•Fyll gapene mellom med tre sparkel fra både utvendig og innvendig til uthus. Scoop tre sparkel over sprekker og glatte over med en sparkel. La filler til å tørke for 24 timer før du fortsetter.

•Sand ned tre filler med 220-korns slipepapir å lage en glatt, paintable finish.

•Fyll blandet maling i paint skuff og bruke en selv finish over uthus. Rulle maling på interiør og eksteriør i uthus bruker en maling roller. La malingen tørke en til to timer, deretter bruke en andre strøk med maling.