Hvordan å stoppe en strømmåler

April 9

Hvordan å stoppe en strømmåler

Forståelse prosedyren for å stoppe en makt meter for en hjem eller sekundær struktur er viktig i mange tilfeller. Først og fremst vil et hjem eieren ønske å stoppe strømmåleren i tid for ferie eller renovering. Videre stopper utleiere vanligvis strømmåleren å negere akkumulering av elektriske bruk i perioder med ledige stillinger. Stoppe makt meter er også en viktig sikkerhetsnett når ingen er i et hjem, som reduserer sannsynligheten for en elektrisk brann.

Instruksjoner

•Locate boksen viktigste breaker for strukturen for stoppe strømmåleren.

•Locate strømbryter "Main". Dette er vanligvis den største og øverste breaker i boksen breaker.

•Slå dette "hoved" breaker i "OFF" eller "Åpent" posisjon. Dette vil hindre alle innkommende strøm i strukturen som i sin tur vil stoppe strømmåleren.