Hvordan å sette sammen baller

June 14

Hvordan å sette sammen baller

Baller av høy kan settes sammen for å gjøre dem enklere å lagre eller opprette en barriere. Du må kanskje ha flere baller av høy på eiendommen til enhver tid hvis du bruker høyet for dyrene, som hester, eller hvis du bruker høyet for mulch i ditt landskapsarbeid eller i hagen din. En høy barriere kan konstrueres til å lage en type gjerde eller midlertidig grensen på eiendommen eller stoppe vann avrenning.

Instruksjoner

•Bruk måke gravingen flat på eiendommen. Grøften bør være så bredt som baller du vil montere og ca 4 inches dyp.

•Posisjoner alle baller du ønsker å montere i grøften. Skyv dem sammen tett.

•Stack en rekke baller på første rad. Fortsett stabling rader til du har samlet alle baller.

•Skyv en stor innsats gjennom hver kolonne av baller og i bakken under den. Dette vil holde samlingen bale sammen.

•Look nøye på ditt monterte baller. Holde løs biter av halm til hull som du for en bedre barriere.