Hvordan å sette en kant på en kniv

May 11

Lære å sette perfekte kanten på en kniv tar praksis og erfaring, fordi hver bladserver har en annen kant. Skjerpe en kniv for daglig bruk, som en lommekniv, er enkelt når du bruker en tosidig skarphet stein og mineralolje. Dobbeltsidig oppskarping steiner har grov og fin grus sider. Når du er i en knipe, kan du bruke vann i stedet for mineralolje.

Instruksjoner

•Sett flere dråper mineralolje ved grov grus siden av skarphet stein. For mye olje er bedre enn ikke nok.

•Plasser ene siden av bladet nivå på steinen og heve den til en liten vinkel. Ulike kniver har ulike blad kanter, så stole på prøve først. En 15 - til 20-graders vinkel oppretter en kant som fungerer for en lommekniv.

•Dra kniven jevnt fra kroppen mens opprettholde vinkelen på bladet på skarphet stein og bruke moderat press på kniven.

•Gjenta drar bevegelse jevnt langs blad.

•Vri kniven over og skjerpe den andre kanten av bladet jevnt, fremdeles benytter grov grus siden av steinen.

•Gjenta det over skritt benytter fine grus siden av skarphet stein.

Tips og advarsler

  • Den finere grus, blir den skarpere kanten.
  • Alltid praksis sikkerhet når skarphet kniv. Være oppmerksom på omgivelsene og alle i nærheten.