Hvordan å reparere takrenner trakk vekk fra huset

April 2

Hvordan å reparere takrenner trakk vekk fra huset

Når innbindingsmargene synke og trekke vekk fra huset, kan regnvann ikke flyte jevnt mot downspout. Dette, i sin tur kan la vann utslipp over kanten av rennesteinen, noe som kan skade huset eller bakken nedenfor. Hvis innbindingsmargene holdes på plass av parenteser, reparere den eksisterende parentes eller legge til nye. Hvis innbindingsmargene holdes på plass av pigger, spiker rennesteinen tilbake på plass. Mens du arbeider, kontroller rennesteinen pitched mot downspout, guiding vannstrømmen.

Instruksjoner

Parenteser

•Stram skruer på noen klammeparentesene er løs.

•Kontroller innbindingsmargene på å se hvis det er noen områder fortsatt sagging fra huset.

•Plasser et nivå i rennesteinen sørge rennesteinen bakken mot downspout. Pilot borehull i taket for nye parentesene og skru dem på plass.

Pigger

•Fjern gamle negler fra sagging delen av rennesteinen bruker en claw hammer.

•Drill hull i rennesteinen 1 tomme fra gamle hullene.

•Sett en spiker ermet i hullet i rennesteinen. Plass et nivå i rennesteinen sørge rennesteinen bakken mot downspout. Hammer neglene på plass, sikre rennesteinen til huset.