Hvordan å plante agurker med tomater

December 27

Hvordan å plante agurker med tomater

Tomater og agurk er både varme årstiden grønnsakene som trenger full Søn og rikelig med vann å trives. Samme skadedyr bry ikke dem og de bærer ikke de samme sykdommene, så de kan plantes nær hverandre for din bekvemmelighet. Både agurk og tomater kommer i vinelike og bush varianter. Velg den samme utvalget å plante ved siden av hverandre slik at de har samme voksende vane.

Instruksjoner

•Velg en plass i hagen din med full sol og godt drenert jord. Legge til 4-6 inches av kompost til overflaten av jord og arbeid det inn en dybde på 6 til 8 inches.

•Dig hull 1 til 4 fot fra hverandre, avhengig av en rekke tomat du har. Hvis du har dverg tomater, må de mindre plass. Hvis du har ubestemmelige tomater som ikke omsettes eller bur, må minst 4 fot. Grave hullene som dypt som transplantasjons rot ballen og dobbelt så bred. Grave hull når temperaturen varmet opp til minst 65 til 70 grader Fahrenheit.

•Plasser tomatene i ett sett med hull og agurk i det andre settet med hull. De trenger minst 1 fot mellom dem så de kan vokse godt.

•Et transplantasjon for 4 til 5 minutter.

•Still burene over tomat og agurk plantene for dem å vokse opp, hvis ønsket.

Tips og advarsler

  • Agurker vil frukt tidligere enn tomater i de fleste tilfeller.