Hvordan å passe Socket beslag

October 31

Montering en socket passende kan gjøres på mindre enn en time med noen vanlige verktøy. Noen ganger kan socket montering slites ut krever at du erstatter montering. Socket montering er festet med skruer til elektriske boksen og bruker tre elektriske ledninger, som nøytrale wire, varme wire og bakken ledningen, kjører gjennom socket montering. Du kan erstatte socket passer deg med grunnleggende elektriske kunnskaper og spare penger.

Instruksjoner

Slå av bryteren breaker for kontakten i boksen breaker og løsne skruene som sikrer dekselplaten elektriske kontakten til elektriske boksen med en skrutrekker. Sett lokket ut av veien.

•Løsne skruene som holder kontakten montering på boksen elektrisk med skrutrekkeren. Trekk montering fra boksen slik at du får de elektriske terminalene på montering.

•Unfasten skruer sikrer ledningene til kontakten passer med en skrutrekker og fjern ledningene av montering. Kast gamle socket montering.

•Fasten svart wire til sølv terminal på nye socket montering og fest ledningen til messing terminal på armaturen. Koble den grønne ledningen til grønne terminal på montering og skyv ledningene inne i elektriske boksen.

•Koble de nye socket passer til det elektriske boksen med skruer og legge lokket til forsiden av boksen elektrisk med skruer. Slå bryteren breaker for socket tilbake på boksen breaker.

Tips og advarsler

  • For å unngå elektrisk støt, alltid slå av bryteren breaker for elektriske kontakten på boksen breaker før du prøver å legge til en kontakt.