Hvordan å løsne opp en stram elektrisk kontakt

May 15

Hvordan å løsne opp en stram elektrisk kontakt

Stikkontakter er en viktig del av ethvert hjem og sin elektronikk-oppsettet. Det finnes ulike typer utsalgssteder men hver tjener formål og fungerer på en lignende måte ved å koble en elektrisk ladning med en strømkabel. Måtte koble en enhet når det er ingen utløp i nærheten er en frustrerende opplevelse folk flest kan forholde seg til. Hvis uttaket ikke fungerer riktig kan det være like irriterende som om uttaket ikke var til stede. Uttak er noen ganger veldig stramt når de først er installert og kan være vanskelig å bruke.

Instruksjoner

Slå av strømmen til uttaket å hindre en elektrisk ulykke mens du justerer socket.

•Sett en plugge i stikkontakten partway. Vrikke pluggen opp og ned for å forårsake metall utstikkerne av å bære ned plasten i stikkontakten.

•Skyv pluggen i og dra den tilbake som du vrikke det opp og ned. Stikkontakten vil løsne som plast rundt utstikkerne er litt slitt bort.

•Test stikkontakt med kabelen du trenger å plugge i stikkontakten å se om det passer godt. Gjenopprett strømtilførselen til uttaket når pluggen lysbilder i riktig.