Hvordan å løsne en stram kranen

December 29

En kran håndtaket er koblet til ventilen stammen med en skrue. Håndtaket blir ventilen stammen når det er engasjert, kontrollere vannstrømmen. Noen ganger slås kranen håndtaket ikke lett fordi skruen har strammet bruk. Løse problemet med en stram kranen håndtaket oppnås ved å følge en enkel fremgangsmåte er fullført på mindre enn 15 minutter, selv av nybegynnere.

Instruksjoner

•Skjære vannforsyningen til kranen håndtaket ved å dreie utkobling ventilen. Hvis ingen personlige flaskeventiler under vasken, bruk den viktigste vann utkobling for huset, oftest i nærheten av gaten eller vann måleren.

•Locate knappen hetten på stram kranen håndtaket. Lokket kan ha en "T" eller "C" trykt på den, viser varme eller kalde.

•Pry av knappen hetten med vanlig skrutrekker. Sett bladet på skrutrekkeren under kanten av knappen hetten og løft den.

•Løsne skruen i midten av håndtaket, med Phillips-skrutrekker. Skrur du skruen mot klokken til den er helt løsrevet fra ventilen stammen. Dra av håndtaket.

•Apply rørleggers fett inn i hulrommet i kranen håndtak rundt ventilen stammen. Bruk fingrene til å bruke fett.

•Plasser håndtaket på ventilen stammen og sette inn skruen med urviseren med Phillips-skrutrekker. Klem knappen på håndtaket og slå på vannforsyning.