Hvordan å kutte tre Trim

June 4

Hvordan å kutte tre Trim

Tre trim er prikken til døren og vinduet trim, baseboards, stol rails og kronen. Trim er så synlig i et rom, må skalering og installasjon nøye vurderes. For å fullføre kutt på tre trim, vil du trenger en mitre boks og en mitra så gjøre presisjon 45-graders eller 90-graders vinkel kutt for din hjørner.

Instruksjoner

•Measure hvor nødvendig for ferdigvaren kuttet med din målebånd, gjør kvoter for din vinklet mitre kutte. Merke den oppmålte lengden på veden trim med en blyant. Bruk din transportør for å merke en vinkelstykke 45 eller 90 graders vinkel for hvert gjæret hjørne.

•Plasser baksiden av veden trim på den flate delen av boksen mitre for et vindu eller dør casing; plass baksiden av trim mot loddrett gjerdet på mitre boks for baseboards. Sett de tre trim opp-ned i boksen mitre trykker mot den flate overflaten og gjerdet, for kronen.

•Posisjoner 45-graders eller 90-graders merket på veden trim i 45-graders eller 90-graders sporet i boksen mitre. Plass sagen i 45-graders eller 90-graders sporet, trekke det tilbake på veden trim og deretter skyve den fremover på veden trim til begynner kuttet. Fortsette saging frem og tilbake til veden trim klipp er fullført.

•Gjenta denne prosessen for hvert klipp du. Bruk en tre fil, eventuelt justere og glatte ut kantene.