Hvordan å inspisere kraftlinjer

March 14

Inspisere kraftledninger sikrer trygg leveranse av elektrisitet i bygninger og boliger. Energiselskaper utføre rutinemessig sine egne inspeksjoner av kraftledninger. Mange ganger, men inspisere de viktigste overføringslinjer, men ikke enkeltlinjene hjem. Du kan inspisere din egen raskt og enkelt og varsler deretter strømmen selskapet for eventuelle problemer du finner.

Instruksjoner

•Kontroller bakken for noen nedskutte kraftledninger på avstand. Får ikke Lukk hvis du mistenker at en er nede. Kall energiselskapet umiddelbart.

•Kontroller kraftledningene kommer inn elektrisk meter. Undersøk linjer fra bakken for visuell pauser, og inspisere linjer som kommer ut av koblingene på strømmåleren. Ikke forsøk å berøre ledninger eller bruke en stige en nærmere titt. Hvis du mistenker at ledningene er skadet, kan du ringe energiselskapet.

•Kontroller kraftledninger og transformers. Undersøke dem fra grunnen for løs eller skadet ledninger. Se etter forbrenningen merkene på transformator. Hvis en transformator er blåst, må det forbrenningen merkene i nærheten av området der kabler koble til den. Kall selskapet strømforsyningen hvis du mistenker at noe er galt med linjer.

Tips og advarsler

  • Ikke forsøk å berøre, eller komme i nærheten enhver kraftledninger. Berøre en, kan det føre til elektriske.