Hvordan å bore en vinklet hull i et plastrør

December 24

Plastrør, for eksempel PVC, er en holdbar byggemateriale. Den kan brukes i avløp eller innramming for slike prosjekter som et lite drivhus eller barnets playhouse. Boring gjennom et plastrør krever de samme verktøyene som boring gjennom et stykke tre. Under byggeprosessen, kan det være behov for å bore vinklet hull gjennom den plastrør overflaten. Dette kan virke komplisert på først, men med de riktige verktøyene, å fullføre denne oppgaven nøyaktig er enkel.

Instruksjoner

•Mark stedet på plast røret der hullet bores. Åpne det lomme hull jig spaken og sett stykke rør. Rotere røret slik merket er synlig og foret opp med bore hull i lommen hull dekopaj.

•Juster avsluttende bredden på lomme hull dekopaj. Når spaken senkes, bør klemmen være tett mot rørets side, holder den fast på plass. For ekstra stabilitet, bruk en klemme for å sikre lomme hull dekopaj til tabellen.

•Plasser borekronen over merke gjennom guiding hullet på lomme hull pilken. Starte boret sakte så litt ikke hoppe når den kommer inn i røret hul center. Null-rake borekroner eliminere muligheten for å hoppe. Åpne spaken og fjern røret.

•Skyv en lang, tre dowel i hullet. Flytte det frem og tilbake litt å bryte hengende plastikk stykker rundt kantene. Kantutjevning hullets med en skarp kniv eller en apple-peeler.

Tips og advarsler

  • Boring gjennom plast dulls borekroner raskt.
  • For å bore nøyaktig hull, unngå å bruke litt flat drill.