Hvor å sjekk en stikkontakt med en Volt-Meter

January 8

Hvor å sjekk en stikkontakt med en Volt-Meter

Før du gjør noen reparasjoner på en stikkontakt eller erstatte den, er det viktig å være sikker på at ingen makt kommer til utsalgsstedet for å unngå skader. Dette oppnås best med en volt-meter og kan gjøres på to måter. En volt-meter vil også komme til nytte hvis du forsøker å fastslå om en stikkontakt eller ledninger som fører til det er feil.

Instruksjoner

Sjekke pluggen

•Still volt måleren til innstillingen for AC V, V eller VAC.

•Hold sonder av isolerte området, være veldig forsiktig med å touch noen metal deler.

•Stick en sonde i hver av terminalene på utsalgsstedet. Les resultatet på volt meter. Et uttak som fungerer registrerer mellom 108 og 121. Hvis ingen elektrisitet er nå uttaket blir det ingen lese på meter.

Sjekke plugin ledninger

•Trekk til skruen som holder uttaket dekke på plass med en skrutrekker. Fjern dekselet.

•Unngå berøre alle ledninger. Hold sonder delene isolert. Angi måleren volt AC V, V eller VAC.

•Berørings en sonde til hver av de to skruene som holder ledningene på baksiden av pluggen.

•Kontroller lesing på meter. Det vil være over 100 Hvis tilstrekkelig kraft skal pluggen. Hvis det ikke er uten strøm viser måleren ingen verdi.

Tips og advarsler

  • Vær svært forsiktig når du arbeider med elektrisitet. Selv en lav spenning uttak kan gi en kritisk mengde strøm.