Hvor å sjekk en dårlig trykkregulator i en vannvarmer

April 12

Hvor å sjekk en dårlig trykkregulator i en vannvarmer

Sikkerhetsventil temperatur og trykk på varmtvannsberederen er av sikkerhetsgrunner. Hvis for mye trykket bygger i tanken, ventilen åpnes og at presset for å unnslippe. Hvis temperaturen blir for varm, åpner ventilen for å tillate kjøligere vann. En dårlig ventil er et sikkerhetsnett bekymring. Noen kan teste ventilen ved å løfte en lever og åpne ventilen.

Instruksjoner

•Locate avlastningsventilen temperatur og trykk. En liten håndtere toppen eller siden av varmtvannstanken angir ventilen. Spaken knyttet til en tube.

•Sett på din vernebriller. Dra i spaken med pekefingeren og tommelen. Lytte til ventilen åpner og vann strømme gjennom røret. Hvis ventilen ikke ble åpnet, eller du kan ikke løfte håndtaket, ødelagt og må erstattes.

•Release håndtaket og la den falle tilbake til utgangsstillingen. Vannet bør stoppe strømmer straks du Slipp spaken. Hvis ikke, dra i spaken igjen og la den falle tilbake på plass. Ikke lette håndtaket ned; bare slipp det. Hvis vannet fortsetter å strømme eller lekkasjer fra ventilen stengt av vannet og erstatter ventilen så snart som mulig.

Tips og advarsler

  • Unngå å holde ansiktet nær ventilen. Varmt vann kan skyte ut og brenne huden hvis du gjør det, spesielt hvis varmt vanntank er eldre.