Hvor å låse opp en Honeywell TH6000 termostat

February 4

Hvor å låse opp en Honeywell TH6000 termostat

Honeywell TH6000 termostaten varmen ditt hjem med et automatisk program som reduserer eller øker INNENDØRSTEMPERATUR basert på klokkeslettet. Programmet er konfigurert til å opprettholde temperaturen for en balanse av komfort, energibruk og kostnader, men manuelt kan programmeres til en egendefinert innstilling. Manuelle justeringer termostat kan øke bruken av energi og kostnaden for strømregningen, som å velge kaldere temperaturer om sommeren eller varmere de vinteren vil kreve mer energi. Termostaten gir en restarte funksjonen hvis du vil fjerne manuell konfigurasjon.

Instruksjoner

•Skyv "hold" foran termostaten i to sekunder for å midlertidig deaktivere programmet.

•Skyv "Opp" eller "Ned" knappen for å øke eller redusere gjeldende temperatur innstilling henholdsvis.

•Trykk "System" for å justere termostaten innstilling mellom "Varme" eller "Cool". Boksen System viser gjeldende temperaturinnstilling på termostaten skjermen.

•Trykk "Kjøre Schedule" Hvis du vil avbryte de manuelle innstillingene og gå tilbake til programmerte innstillinger.