Hvor å installere ekspansjonsfuger inne fortau

April 16

Selv om konkrete synes fast og uforanderlig, i realiteten det utvides og kontrakter med endringene i temperaturen. Hvis en konkret struktur som et fortau tåle uten sprengning, må bygges for å kompensere for dette. Dette er hva rillene i et fortau, kjent som ekspansjonsfuger, er for. Disse områder tilbyr fortauet litt "gi," muliggjør ekspansjon og sammentrekning uten å skade betongen, så installere dem er et nødvendig skritt for byggeprosjektet fortauet.

Instruksjoner

•Kontroller en avstand ved saging ned et stykke trelast tilsvarer bredden på betong fortauet.

•Still avstand langs bredden av fortauet slik at den kan tjene som en linjal slags, sikre at du tegner en rett linje.

•Få groover over våt betong for fortauet fra den ene til den andre, med avstandsstykket som en guide. Installere en utvidelse joint på denne måten hver 40 tommer.

•Skjære kontroll divets ved å trykke en murskje rett ned i utvidelsen felles til en dybde på ca 1 tomme. Installere en divet innom ekspansjon hver 3 inches.