Hvor å fastsette en fast House-vinduet

January 11

Den primære skyldige ansvarlige for fast windows er maling. Når windows er malt må de flyttes opp og ned de tørr. Dette hindrer at malingen tetting vinduene i stedet de tørr. Mange mennesker, inkludert malere, unnlater å gjøre dette fast windows er resultatet. Et fast vindu er en irriterende problem, men det er en som lett fast med en sparkel, lirke bar og hammer.

Instruksjoner

•La en sparkel mellom vinduskarmen og sash. Start i øverste venstre hjørne. Litt trykk kitte kniven med en hammer. Dette bidrar til den skjær gjennom maling som forårsaker vinduet å stikke. Arbeid kitte kniven til venstre i vinduet til du når bunnen på vinduskarmen. Gjenta prosessen på høyre side, og deretter langs toppen og bunnen av vinduet.

•Wedge en snuse bar mellom vinduet og bunnen av vinduskarmen. Starte det til venstre. Beskytte vinduskarmen ved å legge en blokk med tre under Lirk bar. Løsne og press vinduet opp litt fra venstre. Flytt Lirk bar til høyre og gjenta prosessen. Fortsett til kan du åpne vinduet.

•Åpne vinduet og inspisere vindusrammen. Rengjør vindusrammen. Sand vindusrammen og kantene av vinduet for å fjerne alle tykk maling eller skitt og debris.

•Lukk og åpne vinduet et par ganger.