Hvor å fastsette en Delta enkelt dusj tappekran

October 29

En Delta enkelt-håndtak dusj tappekran gjør bruk av en indre ventilsystem ligger inne i en patron for å blande varmt og kaldt vann. Dette gir en justerbar temperatur når du tar en dusj. Etter tid, vil sel inni kassetten slites ut, delt eller sprekk, forårsaker lekkasjer. Når dette skjer, kan du bytte hele kassetten med et Delta patron reparasjonssett tilgjengelig gjennom produsenten eller på en jernvarehandel.

Instruksjoner

•Start av dusj vann ved å slå viktigste vannlinjen i hjemmet.

•Ta ut skruen i Delta kranen. Det ligger under håndtaket på bunnen, eller under en cap. Ta ut skruen med en Allen fastnøkkel eller en stjerneskrutrekker hvis det er en Phillips hodet skrue.

•La håndtaket og trekk av chrome ermet rundt kranen. Fjern mellomlegget (hvis kranen har en) og ta av O-ringen hentes frem med hendene. Twist av panseret med tang eller for hånd.

•Trekk kassetten ut av kranen ved stammen med tang eller med hånden. Det må vri og tilbake for å løsne patronen. Sett den nye patronen i kranen.

•Stram panseret over kassetten og lysbildet på en nye O-ringen. Erstatte ermet og avstand (hvis gjelder kranen) og så re-installere håndtaket ved å plassere den på stammen og strammer skruen.