Hvor å Disinfect luftfuktere

February 29

Hvor å Disinfect luftfuktere

Hvis du bruker en luftfukter, må du rengjøre den på en praksis basis, og du også bør Desinfiser det samtidig. Jo oftere du bruker apparatet, jo oftere du skal rense den. For eksempel hvis du kjører maskinen 24 timer i døgnet, er sju dager per uke, en ukentlig rengjøring og desinfisering nødvendig. Desinfiser luftfukteren med en felles husholdning kjemiske - ingen spesiell rekvisita.

Instruksjoner

Slå av apparatet, og koble den før du begynner.

•Fjern tanken luftfukteren fra bunnen av maskinen, og vask det med mild flytende såpe og vann. Skyll grundig.

•Fyll tanken med vann opp til anbefalte vannstanden og legge 1 tsp. med flytende blekemiddel for hver gallon av vann tank holder.

•Tillat blekemiddel og vann blandingen å sitte i tanken i ca 20 minutter, og deretter helle løsningen ut i et avløp.

•Rinse tanken med rent vann og tørk deretter tørt med ren papirhåndklær. Erstatte tanken på basen for fremtidig bruk.

Tips og advarsler

  • Rengjør og desinfiser luftfukteren hvis du skal la det sitte i mer enn en uke mellom bruker eller før lagring.
  • Aldri bruk kokende vann eller skuremidler eller verktøy for å rense alle deler av luftfukteren med mindre spesielt anbefalt av produsenten.