Hvor å adgang en innendørs luft behandleren på loftet

August 1

Vedlikehold din luft handler, som erstatter luftfilteret, er en vedlikeholdsoppgaven som må gjøres med jevne mellomrom. For å gjøre dette må du få tilgang til luften handler. Dette kan være en utfordring hvis din luft handler i en ikke-standard plassering, for eksempel et loft. Men når du trenger tilgang til din luft handler på et loft, må du vite den nøyaktige plasseringen.

Instruksjoner

•Still bryteren på termostaten til "Off" posisjon. Slå av bryteren for ovn eller en/c på krets panel.

Slå på lyset og gå opp i loft plass.

•Locate serversiden av luften handler. Dette er forsiden med frontdeksler eller tilgang paneler.

•Finn boltene som brukes til å sikre den øvre tilgangen panelet til enheten. Fjerne hex bolter bruker Allen fastnøkkel. Ta det øvre tilgangspanelet av og sett det til side.

•Finn boltene som brukes til å sikre lavere tilgangspanelet. Fjerne disse hex bolter ved hjelp av Allen fastnøkkel. Ta det lavere plass på enheten og sett det til side.

Tips og advarsler

  • Ikke forsøk å åpne luften handler uten første å slå av strømmen.