Hva i jord hjelper blomster vokser?

December 18

Jord er fornyet som bruker opp sin eksisterende næringsstoffer. Råtnende mulch, meitemark støpegods og råtnende saken er del av den naturlige jorden gjenoppbyggingen prosessen. Mangel av riktig næringsstoffer i jordsmonnet vanskeliggjør blomstrende evne og veksten av planter.

NPK forholdet

De riktige forholdet mellom nitrogen, fosfor og kalium (NPK) i jord forbedrer veksten av planter. Gjødsel for planter bør være lav i nitrogen. Fosfor utvikler sterke røtter å bære andre næringsstoffer til anlegget, som øker utvikling blomst. Kalium hjelper med sterk stem vekst for sunn blomstring. Mangel på fosfor eller kalium kan føre til minimal blomstrende.

Jord pH

En jord pH test gir en tallverdi. 7.0 er nøytral; en leser ovenfor 7.0 er alkalisk under 7.0 er syre. Selv om noen planter foretrekker alkalitet, mineraler og næringsstoffer er bundet og kan ikke brukes av planter hvis jord testen nærmer 8.0. De fleste planter blomst best på 6,3 surhet.

Organisk materiale

Organisk materiale hjelper vannretensjon, gir lufting og oppfordrer sunn mikrobe og meitemark aktivitet i jord. Som organisk materiale dekomponerer, utgivelser næringsstoffer i et skjema som blomstrende planter kan enkelt bruke.