Hva gjør du når et basseng gjør nok klor

November 10

Hva gjør du når et basseng gjør nok klor

En saltvann basseng bruker en klor generator for å produsere klor som holder vannet rent. Noen ganger er klor nivåene ikke høy nok til å sikre vannet og må justeres.

Balanse

Hvis vannet ikke er riktig balansert, klor som produseres vil bare fordampe eller vil ikke være effektiv. Holde pH på 7,2 til 7,6, alkaliteten mellom 80 og 120 ppm og stabilisator på 60 til 80 ppm.

Tid

Generator gir klor mens den kjører. Kjøre generatoren for lengre tid hver dag for å øke klor produksjon og øke nivåene. Hvis din nivåer er svært lav, kjøre generatoren for en lengre periode eller sjokk bassenget for å heve nivåene.

Salinitet

Hvis det ikke er nok salt oppløst i bassenget, vil generatoren ikke kunne produsere klor. Holde saltholdighet mellom 2500 og 3500 ppm og teste nivåene regelmessig for å opprettholde.