Hva gjør du etterfylle gjerdestolper med?

August 25

Etter gjerdet hull er gravd og du er klar til å sette innlegget, må du velge den beste måten å sette og holde innlegget på plass. Det er tre måter å sette et innlegg.

Jord

Når jord i bakken er grus, bruker sandholdig leirjord eller sand eller en kombinasjon av alle tre, samme jord for å sette innlegget i bakken. Hvis jorden gravd ut av bakken for hullet er leire eller slam med ingen stein av noe slag, bør denne jord ikke brukes. Jord uten steiner og består av leire eller silt mister sin struktur når forstyrret.

Ert grus

Angi et innlegg med ert grus vil gi innlegg strukturen og drenering. Ert grus hindrer vann i jord fra sette tett til innlegget og forårsaker tre råtne.

Betong

Betong eller sement kan brukes til å sette et innlegg i jord som ikke er ideell for å holde et innlegg på plass. Hell sement i hullet rundt innlegget eller bruke betong innlegg holdere solgt hjemme forbedring butikker.