Hva er viktige elementer for fotosyntesen?

April 30

Hva er viktige elementer for fotosyntesen?

Fotosyntesen er en prosess som gjør at grønne planter å lage sin egen mat. Disse plantene bruke solstråling (energi fra sollys) konvertere vann og karbondioksid til sukker og stivelse. Kreve 16 elementer å fullføre fotosynteseaktiviteten og vedlikeholde sunn vekst mønster ifølge North Carolina Landbruksdepartementet planter. Blant disse er ikke-mineral elementer hydrogen, oksygen og karbon tilgjengelig for planter i vann eller luft, gjør disse komponentene vanskelig for mennesker å kontroll. Planter absorberer andre 13 næringsstoffer fra jorda. Befruktning kan erstatte disse mineralene når de er utilstrekkelig.

Primære makronæringsstoffer

Den primære makronæringsstoffer nitrogen, fosfor og kalium er viktige elementer som kreves av planter for fotosyntesen. Fordi de bruker disse mineralene i slike store mengder, er de ofte mangler fra jorden. Nitrogen er en viktig ingrediens av klorofyll, pigment som gjør noen planter grønne, og spiller også en viktig rolle i fotosyntesen. Nitrogen stimulerer også planteproduksjon vekst og frukt. I tillegg til å hjelpe med fotosyntese, fosfor oppmuntrer root vekst og kalium bidrar til å redusere plante sykdom.

Sekundær makronæringsstoffer

Planter også bruke sekundære makronæringsstoffer kalsium, magnesium og svovel i store mengder for fotosyntesen, men disse mineralene er ofte rikelig i de fleste jord. Erstatning er sjelden nødvendig spesielt i jord med høye leire og annet organisk innhold. I sandholdig jord bærer vann essensielle næringsstoffer bort som kornete jord avløp. Sekundær makronæringsstoffer pleier også å være mer tilgjengelig på jord med høy pH, et mål for surhetsgrad og alkalitet.

Viktig mikronæringsstoffer

Planter trenger andre elementer, også kalt mindre eller sporstoffer, for fotosyntesen, men i mindre mengder i forhold til makronæringsstoffer. Disse inkluderer boron, kobber, jern, klorid, mangan, molybden og sink. Disse elementene kan returneres til jord gjennom nedbryting av organisk materiale som gress eller falne treet blader. Selv om bare påkrevd i små mengder, fortsatt elementene avgjørende for fotosyntesen. For eksempel mangan, klor, og muligens sink er nødvendig under Hill reaksjonen, en prosess der vann molekyler skillet. Når disse mineralene er fraværende, molekylene deles ikke og fotosyntese skal skje ikke.

Giftige nivåer: for mye av det gode

I noen tilfeller kan tilstedeværelsen av et element være så høy at det blir giftige og fotosynteseaktiviteten prosessen blir negativt påvirket. Chloroplasts - organeller som utfører fotosyntese i planter - kan for eksempel endre form. Ammoniumsulfat toksisitet kan forårsake chloroplasts å svelle, hindre bladets ytelse.