Hva er Standard avløp hull for et toalett?

November 16

Hull i gulvet under toalettet gir en forbindelse mellom dreneringsrør og flensen som hviler på toppen av den. Disse komponentene er normalt standardstørrelser.

Etasje hullstørrelsen

Til standardstørrelsen for hullet som toalettet flens vil bli installert er ca 4 1/2 inches i diameter. Dette hullet er midtstilt, for de fleste toaletter, 12 inches fra bak veggen bak hvor toalettet vil sitte. Det bør også være minst 15 tommer fra midten av hullet til veggene på hver side.

Drenere rørene

Dreneringsrør som stiger for å møte flensen er vanligvis 3 inches i diameter. I eldre boliger er diameteren på dette dreneringsrør ofte en større 4 inches.

Flens størrelser

Flenser er tilgjengelig i 3 - eller 4-tommers diameter, avhengig av bestemt diameteren på dreneringsrør som det skal installeres. Enten størrelse burde være nok for alle toalett, som har standard utslipp stikkontakten hull størrelser litt over 2 inches.