Hva er optimal pH for planter å vokse?

September 16

Hva er optimal pH for planter å vokse?

Jord pH er en indikasjon på egenskapene syre og alkaliske av jord. Det er ikke et mål på fruktbarhet, men påvirker fruktbarheten fordi næringsstoffer er kun tilgjengelig for anlegget på optimal pH-verdier. Under ekstreme forhold, er ikke løselig næringsstoffer og brukes ikke av anlegget.

De generelle pH anbefalinger

Jord pH anses viktigste miljømessige tilstand som påvirker plante vekst. For de fleste anlegg anses litt surt eller nøytral jord ideell, i et raseri fra 5,5 til 7.0. Mange planter foretrekker alkalisk jord og noen planter kan vokse i pH områder som syrlig som 3,5 eller så grunnleggende som 10.0.

Bestemme jord pH

Den vanligste måten å fastslå jord pH er å bruke en jord pH kit. Noen kits kan du bestemme pH selv, mens andre krever at du sender dem til fylket utvidelsen for testing. Mens county utvidelsen tar lengre tid, gjør de vanligvis anbefalinger for å bedre pH og jord fruktbarhet resultatene.

Hvorfor pH er viktig

Jord pH påvirker Løseligheten av næringsstoffer i jordsmonnet og anleggene evne til å bruke dem. De fleste næringsstoffer er mer løselig i syre jord. Når jorden blir også syre, kan mye mineral oppløse og bli giftig til anlegget. I høy alkaliske forhold, næringsstoffer oppløses og anlegget sulter langsomt.

Justere pH

Legge kalk til jord å øke pH er den vanligste metoden for å endre jord pH. Lime er indisert for planter som elsker en alkalisk jord eller når jorda er også syre. Svovel, jern sulfate eller syre sphagnum torv kan legges til jord å senke pH. Beløpene nødvendig avhengig av din spesielle grunnforhold. Lokale samarbeidsvillig forlengelse tjenesten kan anbefale passende mengder for ditt område.