Hva er farene ved Mold & mugg på svømmebasseng brikke?

November 2

Mold og mugg blomstre når forholdene er rett. God vekst betingelser for mold og mugg inkluderer fuktighet, varme fuktighet og utilstrekkelig desinfisering. Svømmebasseng fliser og grout mellom dem kan tilby et perfekt vekst medium for mold og mugg.

Mold Spore farene

En av de største farene med veksten av mold er at mold utgivelser muggsoppsporer i luften over tid. Muggsoppsporer kan utløse allergier hos personer med mold sensitiviteter, ifølge Centers for Disease Control og Prevention (CDC), samt forårsake astma og astmaliknende symptomer og lunge og øvre luftveisinfeksjoner.

Spredning av Mold

En annen fare er at mold spores kan reise gjennom ventilasjonsanlegg, spesielt Air-condition kanaler, i andre deler av boliger eller bygninger og spre mold infestation. Infestation er en alvorlig helsefare, ifølge CDC, spesielt hvis spores kommer fra formene som Stachybotrys, ellers kjent som svart mold.

Mugg farene

Mugg er en type mold som ofte blomstrer i sement fuging mellom fliser, ifølge Missouri familier nettstedet. Mugg også frigi sporer i luften som kan føre til åndedretts nød, eller utløse allergi eller astma symptomer.

Fjerning

For å redusere faren for mold og mugg på svømmebasseng fliser, fliser og fuging bør bli skrubbet regelmessig med en stiv børste, med varmt vann og vaskemiddel. Etter skrubbing, klor til å desinfisere, ifølge Bob Vila.

Forebygging

Installere Glasfliser i stedet for keramiske fliser rundt svømmebassenget kan bidra hemme mold og mugg vekst og deres farer, ifølge Bob Vila. Glasfliser ikke absorbere og holde fuktighet slik keramiske fliser kan, så det gir mindre mulighet til mold og mugg å vokse.