Hva er en pH Meter brukt For?

October 20

PH er en standard måleenhet for en løsning surhetsgrad eller alkalitet. En opprinnelig plan, nøytral pH er 7; noe over en 7 er alkalisk, og noe under en 7 er sure. PH kan måles enkelt ved hjelp av pH testing strimler. PH measurement strimler brukes i en rekke innstillinger, både faglige og personlige.

Kjemisk definisjonen av pH

PH er et symbol som representerer en logaritmisk formel brukes en hydrogenion, gjensidige atom gram per liter konsentrasjon.

Historie

Men standard pH-skalaen er brukt til å måle surhetsgrad og alkalitet et helt hundreår, var kommersielle pH meter ikke produsert til 1936 (i Danmark). Slike pH-meter ble brukt i laboratorier, men har ikke blitt en mye vellykket produkt til 2004, med utviklingen av Beckman pH Meter.

Bruker

I dag, brukes pH meter primært for hjemmebaserte testing av trykk og pool vann. I de fleste tilfeller vann fra springen i utviklede land er trygt å drikke, men nøyaktig pH målinger er nødvendig for å sikre trygg levende miljøer for vannlevende dyr (se ressurser).

Digital meter

Digital pH-meter er foretrukket over disponibel strimmelen fordi de er mer nøyaktig og kan gjenbrukes.

Ulemper

Digital er mye dyrere enn engangs teststrimler. I tillegg kan meter uten oppladbare batterier rack opp ekstra energikostnader i løpet av behandling.